Dự án đã thực hiện

Quan trắc môi trường là vấn đề cấp bách nhất định phải thực hiện hiện nay. Đây là hoạt động quan trọng trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường. Đối với các đơn vị hoạt động sản xuất, các nhà máy, xí nghiệp, KCN nhất định phải thực hiện quan trắc môi…