Nhất Tinh hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su An Phú Thịnh – Kon Tum

Nhà máy chế biến mủ cao su An Phú Thịnh thuộc Công ty TNHH Sản xuất – Dịch vụ – Thương mại An Phú Thịnh vừa tiến hành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động. Đây là hệ quan trắc do Công ty Nhất Tinh tư vấn, cung cấp và thực hiện…