Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động cho Khu hậu cần Cảng Nghi Sơn

Công ty Nhất Tinh vừa hoàn thành lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động liên tục cho dự án khu hậu cần Cảng Nghi Sơn giai đoạn 1A+1B. Đây là trạm quan trắc với đầy đủ các thiết bị dùng đo đạc, kiểm soát các chỉ tiêu nước thải của khu hậu cần…