Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường không khí hiện đại và bền vững: Tầm nhìn chiến lược bắt nhịp cùng thời đại

Với vai trò điều phối của Bộ TN&MT, hiện nay, mạng lưới các trạm, điểm quan trắc môi trường ngày càng được mở rộng và phát huy hiệu quả nguồn tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật và nguồn nhân lực. Bộ TN&MT đang lập dự án xây dựng hệ thống 19 trạm quan…

Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động cho dự án Sunwah Pearl

Công ty Nhất Tinh vừa hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động cho dự án Sunwah Pearl. Trạm quan trắc với đầy đủ các thiết bị giúp đo đạc các chỉ tiêu của nước thải theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên Môi trường. Sunwah Pearl là dự án căn hộ lớn với…