CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống Quan trắc Môi Trường

Bà Rịa – Vũng Tàu: Hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường

Thứ 2, 25/11/2019, 11:34 GMT+7

Nhằm từng bước nâng cao năng lực công tác quan trắc môi trường ngày càng hiện đại, đáp ứng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung và yêu cầu phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của tỉnh nói riêng, mới đây Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai lắp đặt hoàn chỉnh mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn.

Căn cứ Quyết định số 3254/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác quan trắc tài nguyên và môi trường; Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác quan trắc tài nguyên và Môi trường, trong thời gian quan Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan của tỉnh tổ chức buổi khảo sát thực địa nhu cầu sử dụng đất để thống nhất vị trí dự kiến lắp đặt trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt, môi trường không khí trong khuôn khổ triển khai Quyết định số 3254/QĐ-UBND của  UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụ thể, vị trí dự kiến lắp đặt trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt tại hồ Quang Trung (huyện Côn Đảo), hồ Châu Pha, suối Liên Hiệp - sông Xoài; vị trí lắp đặt trạm quan trắc tự động môi trường không khí tại Ngã tư giếng nước, thành phố Bà Rịa, khu 100 ha Tóc Tiên.

Đoàn khảo sát vị trí hồ Quang Trung (huyện Côn Đảo)

Đoàn khảo sát vị trí trạm quan trắc tự động không khí tại công viên Bà Rịa

Thi công xây dựng phần móng trạm quan trắc tự động không khí Ngã tư Giếng nước

Theo Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành lắp đặt trạm quan trắc tự động nước mặt hồ Châu Pha; thi công xong phần móng trạm quan trắc tự động không khí ngã tư Giếng nước và đang triển khai vận chuyển thiết bị, tập kết vật liệu thi công trạm quan trắc tự động nước mặt hồ Quang Trung (huyện Côn Đảo).

Kết quả của đề án sẽ là cơ sở khoa học quan trọng để Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh mạng lưới quan trắc môi trường của tỉnh, từng bước nâng cao năng lực công tác quan trắc môi trường ngày càng hiện đại theo hướng tự động hóa, thường xuyên theo dõi chất lượng môi trường tại các khu vực nhạy cảm thông qua hệ thống quan trắc tự động, có khả năng phân tích chuyên sâu và đầy đủ các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường, đáp ứng cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và yêu cầu phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của tỉnh nói riêng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó thì việc đầu tư xây dựng, lắp đặt trạm quan trắc tự động không khí, nước mặt từ các hồ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết, nhằm theo dõi, giám sát, cảnh báo chất lượng nước hồ cấp sinh hoạt liên tục 24/24 để kịp thời phát hiện ô nhiễm nguồn nước, không khí và cung cấp các thông tin về chất lượng môi trường kịp thời cho người dân và du khách tham quan du lịch được biết.

Theo congnghiepmoitruong.vn

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc