CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống Quan trắc Môi Trường

Chỉ đạo xử lý vấn đề ô nhiễm tại Trạm Xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú

Thứ 5, 28/03/2019, 09:27 GMT+7

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Thông báo số 94/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính về chỉ đạo xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại Trạm Xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú.

UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại Trạm Xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú

​Theo đó, trong thời gian chờ nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú, yêu cầu Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) khẩn trương thực hiện các giải pháp tạm thời để xử lý mùi hôi tại Trạm xử lý nước thải tập trung như: Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm trong khuôn viên trạm; che chắn các bể xây hở, tăng cường vệ sinh môi trường của khu vực song chắn rác, tăng cường quản lý nguồn phát thải và sử dụng các chế phẩm sinh học để khử mùi tại các khu vực phát sinh mùi trong hệ thống xử lý; không để mùi hôi tại Trạm xử lý nước thải làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực, mất cảnh quan môi trường và tạo điểm nóng gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Công an tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi, QISC tổ chức thành lập ngay Đoàn kiểm tra liên ngành trong tháng 4/2018 để tiến hành kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định xả thải của các doanh nghiệp trong KCN Quảng Phú (tập trung vào các doanh nghiệp có ngành nghề chế biến thủy sản); qua kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hoặc tạm thời đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo các yêu cầu về xử lý nước thải sơ bộ trước khi xả thải ra Trạm xử lý nước thải tập trung. 

Về lâu dài, để đảm bảo xử lý dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường tại Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú, trên cơ sở các phương án cải tạo, nâng cấp Trạm xử lý nước thải tập trung do QISC đề xuất, giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, QISC và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thẩm tra và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án phù hợp để giải quyết nhanh chóng, dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường tại Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú trong thời gian sớm nhất (kể cả các phương án lâu dài như: thực hiện phương án xã hội hóa Trạm xử lý nước thải, di dời các hộ dân trong khu vực hoặc điều chỉnh vị trí Trạm xử lý nước thải tập trung...); báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2018. 

Về đầu tư hệ thống quan trắc tự động tại Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú, Phó Chủ tịch yêu cầu QISC lập dự toán kinh phí để đầu tư hệ thống quan trắc tự động nêu trên; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Trong thời gian UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh thực hiện các biện pháp để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm mùi tại KCN Quảng Phú, yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan và UBND phường Quảng Phú vận động, tuyên truyền người dân xung quanh khu vực trạm xử lý nước thải; tránh tụ tập đông người, tạo điểm nóng làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc