CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống Quan trắc Môi Trường

Hậu Giang: Đề nghị 22 chủ dự án lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động

Thứ 4, 30/09/2020, 09:07 GMT+7

Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang vừa có Văn bản đề nghị 22 chủ đầu tư dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục theo quy định.

Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam tại tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành việc lắp đặt trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục

Theo đó, Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang đề nghị, đến trước ngày 31/12/2020, chủ đầu tư các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh phải hoàn thành việc lắp đặt trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục. Còn đối với các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh đang trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng hoặc đang triển khai xây dựng cũng phải hoàn thành việc lắp đặt trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục trước khi đưa dự án vào vận hành. Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang cũng đề nghị chủ đầu tư các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải lắp đặt trạm xử lý nước thải, khí thải tự động, liên tục khi thực hiện việc lắp đặt phải tuân thủ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định hiện hành.

Ông Đào Trọng Ngữ, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang cho biết: 22 dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh này thuộc đối tượng phải lắp đặt trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường; Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ TN&MT về việc lắp đặt trạm quan trắc khí thải, nước thải tự động, liên tục.

Thông tin từ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang, tính đến đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã có tổng cộng 04 đơn vị, công ty đã hoàn thành việc lắp đặt trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục theo quy định, gồm: KCN Tân Phú Thạnh, Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, Công ty TNHH MTV Masan Brewery Hậu Giang và Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang. Cũng theo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, hiện nay, tất cả dữ liệu quan trắc về nước thải, khí thải của 04 đơn vị, công ty này liên tục được truyền về Trung tâm, qua đó giúp cho công tác quản lý, theo dõi chất lượng môi trường nguồn nước, không khí trên địa bàn tỉnh được tốt hơn.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc