CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống Quan trắc Môi Trường

Nâng cấp mạng quan trắc nước dưới đất ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu

Thứ 2, 25/11/2019, 15:55 GMT+7

Tiểu dự án 2 “Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu” thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án tại Quyết định số 736/QĐ-TTg ngày 29/4/2016.

Để triển khai thực hiện Dự án, Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã huy động các trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay

cùng sự tham gia của các đội ngũ cán bộ chuyên môn giàu kinh nghiệm từ các đơn vị trực thuộc

Dự án có mục tiêu: Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mạng quan trắc nước dưới đất hiện đại, đồng bộ bảo đảm cung cấp thông tin về số lượng, chất lượng nước và các tác động tới nguồn nước đầy đủ, kịp thời phục vụ quản lý tài nguyên nước đáp ứng các yêu cầu về nước dưới đất cho phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long; Kiểm soát được hiện trạng khai thác, sử dụng các nguồn nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở thông tin, dữ liệu chính xác; tạo lập công cụ thông tin cho quản lý, lập kế hoạch, quy hoạch về tài nguyên nước dưới đất.

Sau khi được phê duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương triển khai dự án theo quy định. Với đặc thù dự án và sự chấp thuận của Ngân hàng thế giới, gói thầu xây dựng lỗ khoan quan trắc đã được giao cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước tổ chức thực hiện.

Ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia cho biết: Để triển khai thực hiện Dự án, Trung tâm đã huy động các trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay cùng sự tham gia của các đội ngũ cán bộ chuyên môn giàu kinh nghiệm từ các đơn vị trực thuộc: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước... nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Kết quả triển khai, dự án đã hoàn thành đảm bảo chất lượng với thời gian rút ngắn so với kế hoạch ban đầu gần 6 tháng thi công. Kết quả triển khai dự án đã xây dựng hoàn thiện thêm 159 công trình, trong đó có 33 công trình được nâng cấp, khôi phục và 126 công trình xây dựng mới.

 “Với mục tiêu xây dựng mạng quan trắc đồng bộ, hiện đại cung cấp thông tin chính xác, kịp thời mang tiểu dự án đã sử dụng các thiết bị quan trắc hiện đại với 123 công trình được lắp quan trắc tự động, ưu tiên cho những vùng chịu sự tác động mạnh của hoạt động khai thác sử dụng nước và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Tiểu dự án xây dựng hoàn thành đã góp phần nâng cao chất lượng quan trắc, cung cấp thông tin tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nâng tổng số công trình quan trắc tại khu vực lên 335 công trình, phủ toàn bộ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long” – ông Triệu Đức Huy cho biết thêm.

Sau khi hoàn thành công tác lắp đặt, hệ thống đã được đưa vào vận hành thử nghiệm từ tháng 3 năm 2019 trên tất cả 123 công trình quan trắc, dữ liệu được truyền dẫn trực tiếp về hệ thống máy chủ của dự án liên tục với tần suất 1 giờ/1 lần, đảm bảo mục tiêu đề ra của dự án. Từ quá trình thử nghiệm cho thấy chất lượng trang thiết bị đảm bảo, các dữ liệu đã cung cấp phục vụ công tác cảnh báo, dự báo cũng như cung cấp thông tin về tài nguyên nước cho các đơn vị quản lý và nhân dân trong khu vực.

Nhằm đồng bộ hóa thông tin dữ liệu với cơ sở dữ liệu hiện có, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tích hợp Dữ liệu thuộc dự án vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung và đồng hộ hóa vào phần mềm cơ sở dữ liệu phục vụ tác nghiệp cảnh báo, dự báo tài nguyên nước cũng như cập nhật thông tin lên Cổng thông tin dữ liệu quan trắc, cảnh báo dự báo tài nguyên nước.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc