CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống Quan trắc Môi Trường

Nhiệt điện Vĩnh Tân đưa vào sử dụng Bảng điện tử thông số môi trường

Thứ 5, 08/10/2020, 13:33 GMT+7

Vừa qua, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng Bảng điện tử hiển thị thông số môi trường. Bảng điện tử hiển thị thông số môi trường cung cấp đầy đủ các dữ liệu quan trắc môi trường tự động để người dân địa phương theo dõi giám sát, chất lượng nước làm mát, khí thải của Nhà máy giúp tăng cường minh bạch công tác môi trường trong sản xuất điện của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết: Thực hiện theo ĐTM và các quy định, chỉ đạo về công tác môi trường của Nhà nước, địa phương, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã trang bị đầy đủ hệ thống xử lý, quan trắc tự động thông số môi trường và các quy trình ứng phó xử lý môi trường. Từ đầu năm 2017 đến nay, các hình ảnh quan sát từ camera và thông số quan trắc môi trường,... đã được truyền trực tiếp đến Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận.

Đồng thời cũng được theo dõi bằng các phần mềm trên máy tính, điện thoại giúp cho lãnh đạo địa phương, các sở, ban ngành liên quan cùng với đơn vị giám sát liên tục, thông suốt 24/24h các thông số môi trường tại Nhà máy.

Bên cạnh đó, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã thường xuyên mời các đoàn chính quyền, người dân địa phương vào giám sát trong nhà máy, các khu vực bãi thải xỉ, kênh nước làm mát, cảng than...

Tính đến nay, Công ty đã đón tiếp được hơn 118 đoàn với hơn 3.300 lượt người bao gồm học sinh, sinh viên, các sở, ban ngành, chính quyền địa phương đến tham quan và giám sát môi trường. Việc lắp đặt và hoàn thiện đưa vào sử dụng Bảng điện tử thông số môi trường giúp tăng thêm 1 kênh thông tin giúp minh bạch hơn nữa công tác quản lý, giám sát môi trường cho người dân địa phương.

Bất cứ khi nào cần, lãnh đạo chính quyền, người dân địa phương có thể đến xem trực tiếp, đánh giá các thông số về môi trường, hàm lượng các chất khí trong khói thải, nước thải,... Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã lắp đặt Bảng điện tử thông số môi trường tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Bảng điện tử thông số môi trường có kích thước 3mx2m tại Cổng Công ty hiển thị công khai, minh bạch số liệu được cập nhật từ hệ thống quan trắc tự động tất cả các khu vực sản xuất tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận (tại văn bản số 2605/UBND-KT ngày 16/07/2020).

Bảng điện tử thông số môi trường Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Cụ thể tại Bảng thông số môi trường của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 mọi người dân giám sát được toàn bộ kết quả quan trắc chất lượng khí thải (giám sát các thông số lưu lượng, SOx, NOx, bụi trong, CO, áp suất), chất lượng nước thải (giám sát các thông số lưu lượng, nhiệt độ, pH, DO, Cl, TSS, COD, NH3).

Trong những năm vừa qua, hệ thống quan trắc khí thải, nước thải tự động luôn được vận hành xuyên suốt và ổn định, cụ thể:

Kết quả theo dõi cho thấy chất lượng khí thải của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 luôn được đảm bảo dưới ngưỡng cho phép theo QCVN 22:2009/BTNMT cột B, Kp = 0,7, kv = 1,4 (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện).

Các giá trị đo trung bình trong ngày của các thông số như: Nồng độ SOx ở khoảng từ 75 đến 149 mg/Nm3 (giới hạn cho phép theo ĐTM là 420 mg/Nm3; hàm lượng NOx thường ở khoảng từ 199 đến 260 mg/Nm3 (giới hạn cho phép theo ĐTM là 840 mg/Nm3). Hàm lượng bụi trong khói thải là từ 25 đến 87 mg/Nm3 (giới hạn cho phép theo ĐTM là 148 mg/Nm3).

Kết quả theo dõi chất lượng nước thải cũng luôn đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT cột B, kq =1,0, kf = 0,9 (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp).

Việc thông tin công khai các dữ liệu quan trắc tự động về chất lượng môi trường thông qua Bảng thông số môi trường điện tử nhằm giúp người dân yên tâm; giúp các đơn vị quản lý nắm thông tin kịp thời để xử lý các sự cố về môi trường xảy ra nếu có. Đây là một kênh thông tin mới giúp người dân có thể theo dõi đa chiều và cùng giám sát môi trường với cơ quan chức năng về công tác quản lý môi trường trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy nhiệt điện.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc