CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH

Cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống Quan trắc Môi Trường

Xây dựng trạm quan trắc phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Thứ 7, 09/11/2019, 10:17 GMT+7

Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam vừa đề xuất đầu tư 32 trạm quan trắc tài nguyên môi trường biển, 22 trạm rađa biển và 35 trạm phao biển nhằm phục vụ các hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên môi trường biển và hải đảo…

Theo báo cáo từ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, sau 11 năm thành lập, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của Tổng cục nói chung và các đơn vị sự nghiệp nói riêng còn rất thiếu và xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu quản lý tài nguyên và môi trường biển, đảo trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Chi cục/Phòng Biển và hải đảo ở các tỉnh, thành phố ven biển chưa được đầu tư thiết bị nên không thể thực hiện các nhiệm vụ được giao phó.

Đứng trước yêu cầu cấp thiết của việc phải thực hiện thắng lợi Nghị quyết 36/NQ -TƯ về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng Đề án Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển hải đảo đến năm 2030.

Đề án được xây dựng với mục tiêu chung tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và phương tiện làm việc cho các cơ quan quản lý Nhà nước về biển và hải đảo từ trung ương đến địa phương nhằm bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về quản lý tổng hợp TNMT biển và hải đảo.

Dự án đề xuất, với nhóm nhiệm vụ tăng cường năng lực hệ thống quan trắc tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, sẽ  đầu tư 32 trạm quan trắc tài nguyên môi trường biển, 22 trạm rađa biển (trong đó có 3 trạm đã đầu tư) và 35 trạm phao biển.

Với nhóm nhiệm vụ Tăng cường năng lực quản lý tổng hợp, điều tra, nghiên cứu tài nguyên môi trường biển, đề xuất kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo gồm dự án đầu tư đội tàu nghiên cứu biển, điều tra tài nguyên môi trường biển và tăng cường trang thiết bị kỹ thuật.

Với nhóm nhiệm vụ Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và hiện đại hóa công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển hải đảo đề xuất dự án Xây dựng hệ thống thông tin tích hợp phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên – môi trường biển, hải đảo;

Nhóm nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, gồm 3 dự án đó là: Đầu tư cơ sở vât chất phục vụ điều tra cơ bản cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục; Đầu tư xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa địa dương; Đầu tư xây dựng Phân Viện nghiên cứu biển và hải đảo miền Trung và phân viện Tây Nam Bộ.

Nhóm nhiệm vụ đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cho Sở Tài nguyên môi trường các tỉnh thành phố, căn cứ và nhu cầu và khả năng cân đối nguồn lực tài chính của từng địa phương để xây dựng dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật thiết yếu bao gồm thiết bị trắc địa, thiết bị đo sâu hồi âm vùng nước vừa và nông, thiết bị lấy mẫu; thiết bị khí tượng hải văn; thiết bị đo các yếu tố môi trường biển; thiết bị ghi hình đáy biển.

Nhằm khẩn trương xây dựng và triển khai Đề án, Thứ trưởng Trần Quý Kiên lưu ý Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần làm rõ tính chất, công nghệ, phương pháp thực tiễn phù hợp trong các Dự án quan trắc và lắp đặt trạm quan trắc tổng hợp TNMT biển, đảo. Bởi lẽ, các vùng biển thường là khu vực dùng chung, lại chịu tác động lớn của yếu tố tự nhiên như sóng, độ mặn, bão, lụt… dễ gây hỏng thiết bị và ảnh hưởng đến các ngành nghề khác nếu không có phương án lắp đặt khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thứ trưởng cũng đề nghị, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sớm tập hợp ý kiến góp ý của các đơn vị trong Bộ để hoàn thiện Dự thảo đề án, gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học trước khi hoàn thiện Đề án để báo cáo lãnh đạo Bộ TN&MT, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt./.

Theo Bích Liên - dangcongsan.vn

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc